ჩატვირთვა

SARS-Cov-2 ვირუსის განსაზღვრა ანტიგენის სწრაფი ტესტით

SARS-Cov-2 ვირუსის განსაზღვრა ანტიგენის სწრაფი ტესტით

 SARS-Cov-2 ვირუსის განსაზღვრა ანტიგენის სწრაფი ტესტით (პასუხი 20 წუთში) - 65 ლარი

თბილისში გამოძახება